Nội dung thông báo đang được cập nhật

Online: 1

Lượt truy cập:

Điều tra, sưu tầm, bảo quản, biên dịch và xuất bản kho tàng sử thi Tây Nguyên

Nhà nước

Ngô Đức Thịnh, Nguyễn Xuân Kính

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Văn hoá

01/01/2001 - 01/01/2008

Văn hoá dân gian, Văn hoá, Sử thi Tây Nguyên

Nội dung:

Dự án điều tra cấp Nhà nước. Giám đốc dự án: GS.TS. Ngô Đức Thịnh (giai đoạn đầu), GS.TS. Nguyễn Xuân Kính. Viện Nghiên cứu Văn hoá (Viện KHXH Việt Nam) phối hợp với Sở Văn hoá Thông tin các tỉnh Đắc Lắc, Đắc Nông, Bình Phước, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Phú Yên thực hiện. Dự án đã hoàn thành các công việc: điều tra, sưu tầm, bảo quản, biên dịch và xuất bản kho tàng sử thi Tây Nguyên. Kết quả đã in 75 tác phẩm sử thi (thuộc 6 dân tộc) xuất bản trong 62 tập với số trang in là 60.400 trang.
Các tin khác

Điều tra, sưu tầm, bảo quản, biên dịch và xuất bản kho tàng sử thi Tây Nguyên

Nhà nước

Ngô Đức Thịnh, Nguyễn Xuân Kính

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Văn hoá

01/01/2001 - 01/01/2008

Văn hoá dân gian, Văn hoá, Sử thi Tây Nguyên

Nội dung:

Dự án điều tra cấp Nhà nước. Giám đốc dự án: GS.TS. Ngô Đức Thịnh (giai đoạn đầu), GS.TS. Nguyễn Xuân Kính. Viện Nghiên cứu Văn hoá (Viện KHXH Việt Nam) phối hợp với Sở Văn hoá Thông tin các tỉnh Đắc Lắc, Đắc Nông, Bình Phước, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Phú Yên thực hiện. Dự án đã hoàn thành các công việc: điều tra, sưu tầm, bảo quản, biên dịch và xuất bản kho tàng sử thi Tây Nguyên. Kết quả đã in 75 tác phẩm sử thi (thuộc 6 dân tộc) xuất bản trong 62 tập với số trang in là 60.400 trang.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam