THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ THƯỜNG NIÊN LẦN 2 VỚI CHỦ ĐỀ: "PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN"

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ THƯỜNG NIÊN LẦN 2 VỚI CHỦ ĐỀ: "PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN"

Ngày bắt đầu: 14/12/2020

Ngày kết thúc: 26/12/2020

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC “PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở QUẢNG NAM VÀ ĐÀ NẴNG HẬU COVID-19: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP”

Nhằm đánh giá thực trạng và tìm ra giải pháp để tháo gỡ khó khăn, phục hồi và thúc đẩy phát triển ngành du lịch hậu Covid 19 tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh hiện nay, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Phát triển du lịch ở Quảng Nam và Đà Nẵng hậu Covid-19: Thực trạng và giải pháp”.

Ngày bắt đầu: 24/11/2020

Ngày kết thúc: 30/12/2020

Hội thảo "Vai trò của hệ thống chính trị cơ sở vùng Trung Bộ trong quá trình thực hiện chính sách"

Hội thảo "Vai trò của hệ thống chính trị cơ sở vùng Trung Bộ trong quá trình thực hiện chính sách"

Ngày bắt đầu: 20/10/2020

Ngày kết thúc: 04/11/2020

Đề Cương Tuyên Truyền " Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X"

Đề Cương Tuyên Truyền " Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X"

Ngày bắt đầu: 06/10/2020

Ngày kết thúc: 31/12/2020

Giới thiệu sách mới - Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại vùng Nam Trung Bộ: Những nhân tố và sự phân bổ không gian

Sách chuyên khảo: Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại vùng Nam Trung Bộ: Những nhân tố và sự phân bổ không gian. Ngoài Lời nói đầu và phần Kết luận, cuốn sách được kết cấu thành 3 chương: Chương 1. Cơ sở lý luận về những nhân tố ảnh hưởng đến sự định vị của đầu tư trực tiếp nước ngoài Chương 2. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự định vị FDI tại các tỉnh vùng Nam Trung Bộ Chương 3. Quan điểm, giải pháp thu hút FDI vào vùng Nam Trung Bộ trong bối cảnh mới - Sách gồm 340 trang - Năm xuất bản: 2020 - Nhà xuất bản khoa học xã hội

Ngày bắt đầu: 11/09/2020

Ngày kết thúc: 31/12/2020