Hội thảo "Vai trò của hệ thống chính trị cơ sở vùng Trung Bộ trong quá trình thực hiện chính sách" 20/10/2020

Thời gian bắt đầu: 20/10/2020


Thời gian kết thúc: 04/11/2020

Hội thảo "Vai trò của hệ thống chính trị cơ sở vùng Trung Bộ trong quá trình thực hiện chính sách"

Hội thảo "Vai trò của hệ thống chính trị cơ sở vùng Trung Bộ trong quá trình thực hiện chính sách"

Thời gian tổ chức: Sáng ngày 03/11/2020
Địa điểm: Hội trường Viện KHXH vùng Trung Bộ, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn.