THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC “PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở QUẢNG NAM VÀ ĐÀ NẴNG HẬU COVID-19: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP” 24/11/2020

Thời gian bắt đầu: 24/11/2020


Thời gian kết thúc: 30/12/2020

Nhằm đánh giá thực trạng và tìm ra giải pháp để tháo gỡ khó khăn, phục hồi và thúc đẩy phát triển ngành du lịch hậu Covid 19 tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh hiện nay, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Phát triển du lịch ở Quảng Nam và Đà Nẵng hậu Covid-19: Thực trạng và giải pháp”.

 

1. Thời gian và địa điểm hội thảo:

- Thời gian: 13h30, ngày 17 tháng 12 năm 2020

- Địa điểm: KS Fivitel, 388 Trần Hưng Đạo - TP. Đà Nẵng.

2. Nội dung hội thảo (Vui lòng xem phụ lục đính kèm)

3. Thể lệ bài viết:

Bài viết được trình bày bằng tiếng Việt, có dung lượng từ 8 đến 10 trang A4, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, dãn dòng 1.2 pt, cách dòng 0 pt, lề trái 3cm; lề trên, lề dưới, lề phải: 2 cm; các thông tin đính kèm: Họ và tên tác giả, học hàm/học vị, cơ quan công tác, địa chỉ email, điện thoại liên hệ); tóm tắt (khoảng 250 từ).

4. Thời gian nhận bài:

- Hạn nhận tóm tắt bài viết:            15/10/2020

- Hạn nhận bài viết hoàn chỉnh:      30/10/2020

- Địa chỉ email nhận bài:                hoithaokinhtevtb@gmail.com

- Thời gian tổ chức Hội thảo:  13h30 ngày 17/12/2020

- Địa điểm tổ chức Hội thảo: KS Fivitel, 388 Trần Hưng Đạo - Đà Nẵng

 

Trân trọng cảm ơn.

TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

VIỆN KHXH VÙNG TRUNG BỘ

VIỆN TRƯỞNG

PGS.TS. Hồ Việt Hạnh

 

 

CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỘI THẢO

Ban tổ chức hội thảo trân trọng kính mời Quý đại biểu viết bài cho hội thảo theo các nội dung chính sau:

 

        Nội dung 1: Tình hình phát triển du lịch trên thế giới và ở Việt Nam trong bối cảnh  dịch Covid-19

        - Tình hình phát triển du lịch của các quốc gia trên thế giới trong bối cảnh dịch Covid-19 và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam;

        - Tình hình phát triển du lịch ở Việt Nam trong bối cảnh dịch Covid-19;

        - Tác động của đại dịch Covid-19 đến phát triển du lịch trên thế giới và ở Việt Nam;

        - Xu hướng phát triển du lịch hậu Covid-19;

        - Cơ hội và thách thức đối với ngành du lịch và dịch vụ thời kỳ hậu Covid-19;

        - Bài học kinh nghiệm từ các nước trên thế giới trong hồi phục và thúc đẩy ngành du lịch, dịch vụ phát triển hậu Covid-19.

        Nội dung 2: Thực trạng phát triển của ngành du lịch, dịch vụ tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh đại dịch Covid-19

        - Tình hình kinh tế - xã hội tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh đại dịch Covid-19;

        - Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đối với ngành du lịch và dịch vụ tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng;

        - Đánh giá tác động của Covid-19 đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng;

        - Một số cơ hội và thách thức trong phát triển du lịch và dịch vụ ở tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh dịch Covid-19;

        - Một số vấn đề đặt ra trong phát triển du lịch ở tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh dịch Covid-19. 

        Nội dung 3: Định hướng và giải pháp phát triển du lịch tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng giai đoạn hậu Covid 19

        - Định hướng phát triển du lịch nội địa và phục hồi du lịch quốc tế tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng hậu Covid-19;

        - Đầu tư phát triển cơ sở, hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch, dịch vụ tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng hậu Covid-19;

        - Ứng dụng công nghệ thông minh trong du lịch hậu Covid 19;

        - Duy trì, dào tạo, và phát triển nguồn nhân lực du lịch tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh hậu Covid 19;

        - Đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng hậu Covid-19;

        - Đầu tư phát triển du lịch thông minh tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng hậu Covid-19;

        - Các giải pháp khác.