Nghiệm thu các chương trình phát triển viện khoa học xã hội vùng trung bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (15/08/2014)

Ngày 12 tháng 8 năm 2014, Viện Khoa học Xã hội vùng Trung Bộ tổ chức nghiệm thu 04 chương trình phát triển Viện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Thông tin chuyến công tác của Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ tham dự hội thảo về công tác Tạp chí và Thông tin - Thư viện tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. (30/07/2014)

Đoàn cán bộ Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ (ISSCR) do TS. Hoàng Hồng Hiệp, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội thảo về công tác Tạp chí và Thông tin - Thư viện do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 7 năm 2014.

CUỘC HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 7/2014 – NIỀM TIN VÀO SỰ PHÁT TRIỂN (30/07/2014)

Sáng ngày 21/07/2014, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ long trọng tổ chức cuộc họp thường kỳ với nhiều nội dung quan trọng gắn với sự phát triển của Viện. Trong không khí trang nghiêm của cuộc họp, TS. Hoàng Hồng Hiệp, Phó Viện trưởng thay mặt Lãnh đạo Viện công bố Quyết định số 1009/QĐ-KHXH ngày 06 tháng 06 năm 2014 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ

Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu và đào tạo (25/11/2013)

Ngày 21/11/2013, tại trụ sở Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu và đào tạo giữa Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận.

Đoàn công tác Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Ninh Thuận (04/10/2013)

Đoàn công tác Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Ninh Thuận

Trao quyết định bổ nhiệm Viện Trưởng viện KHXH VTB cho TS Bùi Đức Hùng (28/07/2013)

Ngày 28/07/2013, Tại Viện Khoa học xã hội Vùng Trung bộ, đã tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Viện trưởng Viện khoa học xã hội Vùng Trung bộ cho TS. Bùi Đức Hùng.

Những vấn đề chính trị, kinh tế nổi bật của Lào giai đoạn 2011 – 2020 và tác động chủ yếu đến Việt Nam (20/06/2012)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do TS. Trương Duy Hòa làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á là cơ quan thực hiện, được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu xếp loại khá.

Hội nhập quốc tế của khoa học xã hội Việt Nam (18/06/2012)

Nhiệm vụ khoa học cấp Nhà nước do PGS.TS. Đặng Nguyên Anh làm chủ nhiệm đã được Bộ Khoa học và Công nghệ nghiệm thu, đây là Nhiệm vụ số 09 thuộc Đề án 928/06-10 “Nghiên cứu khoa học xã hội, tổng kết thực tiễn, xây dựng luận cứ khoa học cho các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa” do Viện Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan chủ trì thực hiện.

Đổi mới cơ chế quản lý Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học xã hội trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (04/06/2012)

Nhiệm vụ khoa học cấp Nhà nước do TS. Lê Đình Tiến, Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ làm chủ nhiệm đã được Bộ Khoa học và Công nghệ nghiệm thu.

Chính sách đãi ngộ, khen thưởng, trọng dụng và tôn vinh cán bộ khoa học xã hội (21/05/2012)

Đây là nhiệm vụ khoa học cấp Nhà nước do TS. Văn Tất Thu làm chủ nhiệm, Bộ Nội vụ là cơ quan thực hiện, Viện Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan chủ trì đã được Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu.
Các tin đã đưa ngày: