Đoàn công tác Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Ninh Thuận

04/10/2013

làm việc tại đình làng trường đông, phường vĩnh trường, tp nha trang

           Đoàn cán bộ nghiên cứu của Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ do TS Bùi Đức Hùng, Viện trưởng làm trưởng đoàn đã đến công tác tại ba tỉnh Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Ninh Thuận. Chuyến công tác của đoàn nhằm tìm hiểu thực trạng phát triển các ngành kinh tế theo hướng xanh hóa sản xuất; thực trạng quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và môi trường; đánh giá tổng quát về thực trạng mô hình sản xuất, mô hình tăng trưởng xanh; định hướng và giải pháp chuyển đổi mô hình tăng trưởng thực hiện “chiến lược tăng trưởng xanh” của Chính phủ đến năm 2020 và vấn đề nhận diện văn hóa biển, các giá trị văn hóa biển trong đời sống vật chất, tinh thần, xã hội cũng như biến đổi giá trị văn hóa biển của cư dân ven biển Duyên hải Nam Trung Bộ. Trong thời gian công tác tại ba tỉnh, đoàn đã nhận được sự hợp tác, giúp đỡ nhiệt tình từ các sở, ban ngành như sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sở Khoa học và Công nghệ, sở Công thương, Ủy ban nhân dân huyện đảo Lý Sơn, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Ngãi, sở Tài nguyên – Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất, Ban Quản lý các khu công nghiệp Khánh Hòa, Ban Quản lý các khu công nghiệp Ninh Thuận.

  

                                                                                Hà Diệu ThuCác tin đã đưa ngày: