Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu và đào tạo

25/11/2013

         Tham dự Lễ ký kết, về phía Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ có: TS. Bùi Đức Hùng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ; TS. Mai Thanh Sơn, Trưởng phòng nghiên cứu Dân tộc học và Tôn giáo; cùng tất cả cán bộ, viên chức đang công tác tại Viện.

         Về phía  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận có: Ông Phan Quốc Anh, Giám đốc Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ông Đàng Năng Thọ, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Văn hóa Chăm; cùng các cán bộ trong Đoàn công tác của Sở.

         Hai bên đồng ý hợp tác nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển công tác nghiên cứu khoa học xã hội về văn hóa và du lịch giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận với Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ đạt được hiệu quả ngày càng cao trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.Trên cơ sở đó, hai bên thống nhất hợp tác theo các nội dung chính sau:

      1. Phối hợp giới thiệu, chọn lựa các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học xã hội về các vấn đề văn hóa và du lịch  mà hai bên cùng quan tâm để tổ chức thực hiện.

      2. Phối hợp triển khai một số đề án cụ thể như điều tra, đánh giá, đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương.

      3. Tham gia các khoá đào tạo (ngắn hạn và dài hạn), hội nghị, hội thảo, toạ đàm khoa học liên quan đến các vấn đề về văn hóa và du lịch do một trong hai bên tổ chức hoặc hai bên phối hợp tổ chức.

      4. Trao đổi các chuyên gia, nhà khoa học để cùng thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu và phổ biến kiến thức trong các lĩnh vực văn hóa và du lịch.

      5. Tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn nghiên cứu của Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ khảo sát thực tế tại địa phương.

      6. Trao đổi thông tin, các ấn phẩm và tài liệu khoa học.

      7. Trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành cũng như trong các lĩnh vực công tác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận và Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ.

       8. Cá hoạt động khác mà hai bên cùng quan tâm.

         Tại buổi lễ, Lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu văn hoá Chăm và Phòng Văn hóa và phòng Dân tộc học và Tôn giáo cũng đã đi đến thống nhất, đồng ý ký kết hợp tác nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển công tác nghiên cứu khoa học xã hội về người Chăm giữa Trung tâm nghiên cứu văn hoá Chăm với Phòng Văn hóa và Phòng nghiên cứu Dân tộc và Tôn giáo đạt được hiệu quả ngày càng cao trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Hai Bên nhất trí các hoạt động hợp tác như: 1) Giới thiệu, chọn lựa các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học xã hội về người Chăm mà hai bên cùng quan tâm để phối hợp tổ chức thực hiện; 2)Tham gia các khoá đào tạo (ngắn hạn và dài hạn), hội nghị, hội thảo, toạ đàm khoa học liên quan đến người Chăm do một trong hai bên tổ chức hoặc hai bên phối hợp tổ chức; 3)Trao đổi các chuyên gia, nhà khoa học để cùng thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu và phổ biến kiến thức trong lĩnh vực khoa học xã hội về người Chăm; 3) Trao đổi thông tin, các ấn phẩm và tài liệu khoa học về người Chăm; 5) Trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành và trong các lĩnh vực công tác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm nghiên cứu văn hoá Chăm và Phòng Văn hóa, Phòng Dân tộc học và Tôn giáo; …

    

 

 

 

 

 

    Lễ ký kết đã diễn ra trong không khí trang trọng, hợp tác và trách nhiệm, khởi động một cách làm mới trong quan hệ hợp tác giữa hai Bên./.

TS. Trần Thị Thu HiềnCác tin đã đưa ngày: