Nghiệm thu các chương trình phát triển viện khoa học xã hội vùng trung bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

15/08/2014

Ngày 12 tháng 8 năm 2014, Viện Khoa học Xã hội vùng Trung Bộ tổ chức nghiệm thu 04 chương trình phát triển Viện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 12 tháng 8 năm 2014, Viện Khoa học Xã hội vùng Trung Bộ tổ chức nghiệm thu 04 chương trình phát triển Viện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, gồm: Chương trình “Mở rộng hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo của Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ trên cơ sở liên kết với cơ quan ngoài” do Th.S Nguyễn Hồng Anh làm chủ nhiệm; “Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế và liên kết nghiên cứu trong nước của Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ” do PGS.TS Nguyễn Ngọc Khánh làm chủ nhiệm; “Phát triển nguồn nhân lực của Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ” do T.S Trần Thị Thu Hiền làm chủ nhiệm; “Tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản công Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ” do KS Nguyễn Ngọc Ánh làm chủ nhiệm. Đây là những chương trình rất quan trọng và hết sức thiết thực tạo cơ sở tiền đề định hướng các hoạt động then chốt nhằm đưa Viện tiến lên tầm cao mới.

Dưới sự chủ trì của Viện trưởng, TS. Bùi Đức Hùng, các Hội đồng nghiệm thu đã làm việc hết sức nghiêm túc, khách quan với tinh thần trách nhiệm cao, Hội đồng đã đánh giá một cách công tâm những thành công và hạn chế của từng Chương trình cụ thể, đồng thời các thành viên Hội đồng cũng đã có những góp ý xác đáng nhằm giúp các chủ nhiệm bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng hợp nhằm nâng cao tính thực tiễn của các Chương trình khi triển khai ứng dụng tại Viện. Đặc biệt, TS Bùi Đức Hùng, Chủ tịch các Hội đồng nghiệm thu, đã nêu bật tầm quan trọng của từng chương trình cụ thể trong việc đảm bảo sự thành công của Chiến lược phát triển Viện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời, Chủ tịch Hội đồng cũng dành khá nhiều thời gian để phân tích, đánh giá những mặt được và chưa được của từng Chương trình, góp ý và động viên các nhóm nghiên cứu tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các Chương trình theo hướng xây dựng các chương trình hành động cụ thể, quy trình tổ chức thực hiện, cơ chế giám sát nhằm huy động sức mạnh toàn Viện thực hiện thành công các Chương trình này.

Sau một ngày làm việc sôi nổi, thực chất với tinh thần trách nhiệm cao, các Hội đồng nghiệm thu đã bỏ phiếu nhất trí : 4/4 chương trình được nghiệm thu đạt loại Khá.


Ban biên tập CTTĐT Viện KHXH vùng Trung Bộ


Các tin đã đưa ngày: