Lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Việt Nam tiếp đoàn công tác của Viện Khoa học xã hội Vân Nam, Trung Quốc

28/05/2012

Lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Việt Nam tiếp đoàn công tác của Viện Khoa học xã hội Vân Nam, Trung Quốc Ngày 15 tháng 5 năm 2012, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Viện Khoa học xã hội Vân Nam, Trung Quốc do Phó chủ tịch Viện Khoa học xã hội Vân Nam làm trưởng đoàn.

Tham gia tiếp đoàn cùng Phó chủ tịch Nguyễn Quang Thuấn có PGS.TS. Nguyễn Duy Dũng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Nam Á; PGS.TS. Lê Hồng Lý, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa; PGS.TS. Vương Xuân Tình, Viện trưởng Viện Dân tộc học; TS. Nguyễn Đình Liêm, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc; PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Trưởng ban Ban Hợp tác quốc tế; TS. Lê Huy Hoàng, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ; TS. Vũ Hùng Cường, Phó trưởng ban Ban Quản lý khoa học.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn thông báo với Đoàn các kết quả nghiên cứu, các chương trình hợp tác khoa học của Viện Khoa học xã hội Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Khoa học xã hội Vân Nam. Hai bên cùng nhau trao đổi, thảo luận về kế hoạch hợp tác nghiên cứu trong thời gian tới, như nghiên cứu về văn hóa khu vực sông Hồng và sông Mêkông… Cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm về quản lý khoa học, tổ chức cán bộ, hợp tác quốc tế…

Tiếp theo, trong ngày 16 tháng 5, Đoàn công tác của Viện Khoa học xã hội Vân Nam, Trung Quốc đã làm việc với Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Dân tộc học và Viện Nghiên cứu Trung Quốc.Các tin đã đưa ngày: