Ký kết Bản ghi nhớ giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản

08/01/2011

Ngày 3 tháng 12 năm 2010, Viện Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), đã ký thỏa thuận hợp tác chung với mục đích tăng cường mối quan hệ giữa hai bên trong lĩnh vực khoa học xã hội.

Ký kết Bản ghi nhớ giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản

Nhằm xác định cơ sở thực hiện quan hệ hợp tác hỗ trợ thực hiện “Tuyên bố chung Việt Nam - Nhật Bản về xây dựng toàn diện quan hệ đối tác chiến lược vì hoà bình và thịnh vượng tại Châu Á” do Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản đã thoả thuận ngày 31/10/2010, VASS và JICA cùng thống nhất nội dung biên bản ghi nhớ để tiếp nối khung khổ hợp tác hiện tại đã ký vào ngày 29 tháng 3 năm 2010.

Với mục đích hợp tác của hai bên là hỗ trợ xây dựng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản, thời gian hợp tác bắt đầu từ 1/12/2010 đến 31/3/2012, thời gian thực hiện chi tiết sẽ được quyết định trong quá trình thực hiện Biên bản ghi nhớ trên cơ sở hiểu biết và nhất trí chung. Hai bên khẳng định mong muốn thực hiện các lĩnh vực hoạt động hợp tác: công nghiệp hỗ trợ, bẫy thu nhâph trung bình, an sinh xã hội, quản lý đầu tư công, quản lý nợ nước ngoài, đánh giá kết thúc chương trình/dự án của JICA, đánh giá ODA Nhật Bản, hợp tác Nam-Nam và các lĩnh vực khác.

Thay mặt Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản, GS.TS. Đỗ Hoài Nam, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Ông Motonori Tsuno, Trưởng đại diện Văn phòng Việt Nam Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản đã ký kết Bản ghi nhớ trước sự chứng kiến của đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý Khoa học, Ban Hợp tác Quốc tế của hai bên.


Thu An

http://new.vass.gov.vn


Các tin đã đưa ngày: