Ký kết “Thỏa thuận hợp tác trao đổi khoa học giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Khoa học xã hội Quảng Tây”

15/07/2009

Để tăng cường giao lưu hợp tác quốc tế khoa học xã hội và nhân văn, dựa trên nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi, ngày 26 tháng 6 năm 2009, Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Khoa học xã hội Quảng Tây đã ký kết thoả thuận hợp tác trao đổi khoa học.

Thoả thuận hợp tác trao đổi sẽ tạo cơ sở cho phép hai bên mở rộng và thúc đẩy hoạt động trên các lĩnh vực sau: Luân phiên tổ chức không định kỳ các hội thảo, hội nghị khoa học về các vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển của Việt Nam và Trung Quốc và các vấn đề hai bên cùng quan tâm; Tăng cường hợp tác nghiên cứu về các vấn đề xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và Trung Quốc, cải cách mở cửa ở Trung Quốc và đổi mới ở Việt Nam; Trao đổi tư liệu khoa học; Cử các học giả đi giao lưu, trao đổi tương đương hàng năm; Khuyến khích và tạo điều kiện về thủ tục cho các học giả mỗi bên giao lưu, trao đổi; Khuyến khích và giúp đỡ các viện, sở nghiên cứu trực thuộc xây dựng quan hệ trực tiếp với nhau.

GS.TS. Đỗ Hoài Nam, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam và GS. Lu Yu Sheng, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Quảng Tây đã ký kết thỏa thuận hợp tác trao đổi trước sự chứng kiến của đại diện Lãnh đạo, Ban Hợp tác quốc tế và các nhà khoa học thuộc các viện nghiên cứu chuyên ngành của hai Viện.


Nguyễn Vũ

http://new.vass.gov.vn


Các tin đã đưa ngày: